β-L-Uridine
Category:
Nucleosides
Product Name:
β-L-Uridine
Molecular Weight:
244.2
Molecular Formula:
C9H12N2O6
COA:
Inquire
MSDS:
Inquire
Structure\Application:
Ribo-Nucleosides

Related Ribo-Nucleosides Products


2-MeS-Ado
(CAS: 4106-39-9)

2-MeS-Ado is an inhibitor of human betaine-homocysteine methyltransferase.

CAS 1193451-06-7 5-Ethynyl uridine CEP

5-Ethynyl uridine CEP
(CAS: 1193451-06-7)

CAS 23589-16-4 N6-Phenyladenosine

N6-Phenyladenosine
(CAS: 23589-16-4)

2'-O-2-propynyl-Adenosine
(CAS: 151390-97-5)

N1-Methyl-adenosine

N1-Methyl-adenosine is a biomarker of malignant tumors. The level would be elevated in urine with the cancer occuring.

8-Br-2'-O-Me-Guo
(CAS: 847649-49-4)

CAS 1463-10-1 5-Methyl-uridine

5-Methyl-uridine
(CAS: 1463-10-1)

5-Methyl-uridine is an urinary nucleoside used as biological marker for the treatment of colorectal cancer. It is also a primary degradation product of tRNA.

CAS 59587-07-4 2-Azido-adenosine

2-Azido-adenosine
(CAS: 59587-07-4)

CAS 163042-96-4 Chloro-IB-MECA

Chloro-IB-MECA
(CAS: 163042-96-4)

2',3',6'-TBnz-Guo
(CAS: 66048-63-1)

8-pMeOPT-Ado
(CAS: 696674-66-8)