β-L-Inosine
Category:
Nucleosides
Product Name:
β-L-Inosine
Molecular Weight:
268.23
Molecular Formula:
C10H12N4O5
COA:
Inquire
MSDS:
Inquire
Structure\Application:
Ribo-Nucleosides

Related Ribo-Nucleosides Products


CAS 1445-07-4 Pseudouridine

Pseudouridine
(CAS: 1445-07-4)

8-OH-Ado
(CAS: 29861-67-8)

8-OH-Ado is used for analysis of oxidative/radioactive stress RNA hydrolysates.

N6-Methyl-adenosine
(CAS: 60209-41-8)

2'-O-2-propynyl-Adenosine
(CAS: 151390-97-5)

CAS 4372-67-2 8-Azido-adenosine

8-Azido-adenosine
(CAS: 4372-67-2)

CAS 24719-82-2 t6-Ado

t6-Ado
(CAS: 24719-82-2)

CAS 55727-10-1 7-Methyl-6-thioguanosine

7-Methyl-6-thioguanosine
(CAS: 55727-10-1)

8-Cl-Ado
(CAS: 34408-14-6)

8-Cl-Ado is a cytotoxic metabolite of 8-chloro cyclic AMP.

8-Br-2'-O-Me-Guo
(CAS: 847649-49-4)

CAS 6742-12-7 Formycin A monohydrate

Formycin A monohydrate
(CAS: 6742-12-7)