β-L-Guanosine
Category:
Nucleosides
Product Name:
β-L-Guanosine
Molecular Weight:
283.24
Molecular Formula:
C10H13N5O5
COA:
Inquire
MSDS:
Inquire
Structure\Application:
Ribo-Nucleosides

Related Ribo-Nucleosides Products


2'-O-2-propynyl-Adenosine
(CAS: 151390-97-5)

CAS 69075-42-9 5-Ethynyl-uridine (5-EU)

5-Ethynyl-uridine (5-EU)
(CAS: 69075-42-9)

5-Ethynyl-uridine (5-EU) is used for the detection of RNA synthesis through being incorporation into newly transcribed RNA.

CAS 1818-71-9 Isoguanosine

Isoguanosine
(CAS: 1818-71-9)

8-OH-Ado
(CAS: 29861-67-8)

8-OH-Ado is used for analysis of oxidative/radioactive stress RNA hydrolysates.

CAS 3080-29-3 β-L-Adenosine

β-L-Adenosine
(CAS: 3080-29-3)

CAS 20235-78-3 2-Thio-uridine

2-Thio-uridine
(CAS: 20235-78-3)

2',3'-O-pAnisyl-Guo
(CAS: 98346-16-7)

CAS 16755-07-0 Showdomycin

Showdomycin
(CAS: 16755-07-0)

CAS 2140-69-4 N3-methyl-uridine

N3-methyl-uridine
(CAS: 2140-69-4)

3-Methyluridine is a modified nucleoside of RNA.