α-Amino-hexyl-AMP
Category: Nucleotides
Molecular Formula:
C16H27N6O7P (free acid)
Molecular Weight:
446.40 (free acid)
COA:
Inquire
Structure\Application:
Halogen atoms
Publictions citing BOC Sciences Products
  • >> More
Purity:
≥ 95 % by HPLC
Appearance:
solid
Synonyms:
α-(6-Aminohexyl)-adenosine-5'-monophosphate, Sodium salt
MSDS:
Inquire
Molecular Weight Calculator Molarity Calculator Solution Dilution Calculator

Related Halogen atoms Products


CAS 2149-79-3 5-Bromo-UMP

5-Bromo-UMP
(CAS: 2149-79-3)

CAS 214833-26-8 7-Deaza-7-iodo-dATP

7-Deaza-7-iodo-dATP
(CAS: 214833-26-8)

CAS 82049-15-8 8-Iodo-ATP

8-Iodo-ATP
(CAS: 82049-15-8)

CAS 23567-96-6 8-Bromo-AMP

8-Bromo-AMP
(CAS: 23567-96-6)

2'-Fluoro-dATP

2'-Fluoro-dATP is a deoxyadenosine analog.

CAS 1071796-43-4 8-Iodo-GTP

8-Iodo-GTP
(CAS: 1071796-43-4)

CAS 6666-38-2 5-Bromo-dUMP

5-Bromo-dUMP
(CAS: 6666-38-2)

CAS 185341-71-3 8-Cl-ATP

8-Cl-ATP
(CAS: 185341-71-3)

8-Cl-ATP is a corresponding triphosphate form for research on 8-chloro cAMP and 8-Cl-adenosine.

CAS 13548-68-0 8-Cl-X

8-Cl-X
(CAS: 13548-68-0)

8-Cl-X is a potential metabolite of 8-chloro cAMP.

CAS 107245-23-8 2'-Bromo-dATP

2'-Bromo-dATP
(CAS: 107245-23-8)

Chemical Structure

CAS  α-Amino-hexyl-AMP

Quick Inquiry

Verification code

Featured Items