β-L-2'-Deoxythymidine
Category:
Nucleosides
Product Name:
β-L-2'-Deoxythymidine
Synonyms:
Telbivudine
Molecular Weight:
242.23
Molecular Formula:
C10H14N2O5
COA:
Inquire
MSDS:
Inquire
Structure\Application:
2'-Deoxy-Nucleosides

Related 2'-Deoxy-Nucleosides Products


CAS 951-78-0 2'-Deoxyuridine

2'-Deoxyuridine
(CAS: 951-78-0)

CAS 1117893-19-2 dNaM

dNaM
(CAS: 1117893-19-2)

CAS 39967-60-7 2'-Deoxypseudouridine

2'-Deoxypseudouridine
(CAS: 39967-60-7)

CAS 131265-35-5 8-Azido-2'-deoxyadenosine

8-Azido-2'-deoxyadenosine
(CAS: 131265-35-5)

CAS 106449-56-3 2'-Deoxyisoguanosine

2'-Deoxyisoguanosine
(CAS: 106449-56-3)

CAS 54-42-2 5-Iodo-2'-deoxyuridine

5-Iodo-2'-deoxyuridine
(CAS: 54-42-2)

5-Iodo-2'-deoxyuridine is a nucleoside analog that can be incorporated into viral DNA replication to treat herpes simplex keratitis.

CAS 61135-33-9 5-Ethynyl-2'-deoxy-uridine (5-EdU)

5-Ethynyl-2'-deoxy-uridine (5-EdU)
(CAS: 61135-33-9)

5-Ethynyl-2'-deoxy-uridine (5-EdU) is a thymidine analog used for the detection of de novo DNA synthesis through being incorporated into DNA during the synthesi...