&α;,&α;-DIMETHYLGLUTARIC ANHYDRIDE - CAS 2938-48-9
Catalog number: 2938-48-9
Category: Main Product
Molecular Formula:
C7H10O3
Molecular Weight:
142.16
COA:
Inquire
Publictions citing BOC Sciences Products
  • >> More
Appearance:
white crystals or crystalline powder
Synonyms:
2H-Pyran-2,6(3H)-dione, dihydro-3,3-dimethyl-; 3,3-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione; ALPHA,ALPHA-DIMETHYLGLUTARIC ANHYDRIDE; 2,2-DIMETHYLGLUTARIC ANHYDRIDE; dihydro-3,3-dimethyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione; 2,2-DIMETHYLGLUTARIC ANHYDRIDE 98%; 3,3-dimethyltetr
MSDS:
Inquire
Physical Description:
2,2-Dimethylglutaric anhydride 98% (25g)
Molecular Weight Calculator Molarity Calculator Solution Dilution Calculator

Chemical Structure

CAS 2938-48-9 &α;,&α;-DIMETHYLGLUTARIC ANHYDRIDE

Quick Inquiry

Verification code

Featured Items